1/5

Wondbescherming is uit onderzoek de meest effectieve methode gebleken tegen taksterfte (Eutypa lata) bij bessen.

Spuiten is hierbij even effectief als het arbeidsintensieve insmeren van snoeiwonden.

Het middel BlocCade™ vormt een fysieke barrière tegen infecties van schimmels en bacteriën.

 

Voordelen wondafdekking BlocCade™
· Bewezen effectief tegen onder andere taksterfte
· Multifunctioneel toepasbaar, ook te spuiten in rugspuit, boomgaardspuit en Felco-19
· Menging met fungiciden is eventueel mogelijk (m.u.v. handschaar)
· Niet-chemisch product, bevat dus géén actieve stoffen, geeft géén residuen en er is géén kans op resistentievorming
. BlocCade staat op de inputlijst van SKAL voor toepassing in de biologische teelten.

BlocCade™ en is effectief toepasbaar met de Felco-19 handsnoeischaar (met verstuivertechniek), maar ook te spuiten met de rugspuit of de gangbare boomgaardspuit. Het middel werkt dus als wondafdekmiddel tegen diverse infecties,zonderactieve stoffen.

 

Taksterfte, veroorzaakt door de schimmelEutypa latakomt voor bij onder andere rode bessen, kruisbessen en druiven. Forse productieverliezen, tot 10-30%, veroorzaken veel financiële schade.

Ook zaken als onkruidbestrijding en een uniforme bewaarkwaliteit worden lastiger. Bestrijding is niet meer mogelijk als aantasting zichtbaar wordt in de vorm van wegvallende gesteltakken. Infectie vindt hoofdzakelijk plaats via infectie door ascosporen op snoeiwonden in de winterperiode.

 

Op dit moment is helaas geen effectief chemisch middel in de teelt toegelaten.

Wondbescherming biedt perspectieven.

 

Zeker nu metBlocCade™ een eenvoudig verspuitbaar product in de handel is.

Uit meerjarig onderzoek van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV te Randwijk is
gebleken dat snoeiwondbehandeling infecties tot
60 - 70 % kunnen verminderen.

Herhalen van de toepassing kort na het ontstaan van nieuwe snoeiwonden blijft hierbij noodzakelijk.

Het middel is al effectief gebleken in onder andereCalifornië tegen

Eutypa en Botryosphaeria-kanker in wijn- en tafeldruiven.

Advies BlocCade™

·Behandeling wonden kort na de snoei, gewas hierbij goed bedekken

·Dosering: één deel BlocCade op 9 delen water

·BlocCade goed (voor-)oplossen, oproeren in lauw water

·Aangemaakte hoeveelheid op dezelfde dag opmaken

·Met kwast aanbrengen maar ook toepasbaar via rugspuit, de Felco-19 handschaar (met verstuivertechniek) en/of een reguliere spuitmachine

·Altijd een grove dop gebruiken, bij voorkeur Teejet-8004 of vergelijkbaar

·Spuitapparatuur goed reinigen na gebruik

·Toepassen bij drogende en vorstvrije weersomstandigheden

·Teelthandelingen blijven uitvoeren ter voorkoming van taksterfte.

De wondbescherming daarom altijd combineren met andere maatregelen zoals het zoveel mogelijk snoeien bij droog weer, het uit de aanplant verwijderen van aangetaste takken (bedrijfshygiëne) en het voorkomen van grote snoeiwonden op de harttak tijdens opkweek.

 

 

Distribution for UK: www.fargro.co.uk