pic15.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

100% biologische uitvloeier. Helioterpen®Film is een 100% natuurlijke uitvloeier op basis van terpeen oligomeren met unieke eigenschappen, die de werking verhogen van een breed scala aan insecticiden, fungiciden en de belangrijkste bladmeststoffen.

 

Het bijzondere van dit product is de combinatie van een 'kleefeffect' waardoor er meer product op de plant blijft zitten en het uitvloeiend filmvormend effect dat de uitdroging van de druppels beperkt.
 

Helioterpen®Film is een nieuw, duurzaam geproduceerd en 100% natuurlijk middel uit de agrarische productlijn van het Franse bedrijf Action Pin. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van een breed scala aan producten, waarvan de grondstoffen worden gewonnen uit de hars van dennenbomen uit de uitgestrekte bossen in Les Landes in het zuidwesten van Frankrijk. Action Pin werkt zo duurzaam mogelijk op het gebied van water, energieverbruik, afvalverwerking en transport. Voor de gekapte bomen planten zij weer nieuwe bomen aan om de natuur in evenwicht te houden.
 

pic1.png
pic2.jpg

Bosbouwgebied in Frankrijk. In dit gebied staan de dennenbomen waaruit de grondstof voor Helioterpen®Film wordt gewonnen

De grondstof van Helioterpen®Film komt uit de hars van dennenbomen

Wat zijn terpeen oligomeren? Terpenen horen bij een grote groep organische moleculen die van nature worden gevormd in talloze plantensoorten. Vaak zijn ze scherp geurend, beschermen ze de plant tegen indringers en trekken ze nuttige insecten aan zoals bijen, hommels en natuurlijke vijanden. De terpeen oligomeren in Helioterpen®Film bestaan uit een klein aantal aan elkaar gekoppelde terpeen moleculen.

Eigenschappen Helioterpen®Film is een nieuwe, 'kleverige' uitvloeier op basis van houtterpenen uit dennenhars. Het is een emulgeerbaar concentraat (EC). Bij EC's is de actieve stof opgelost in een homogene, vaak heldere oplossing. Pas wanneer een EC aan water wordt toegevoegd, ontstaat er een emulsie. 


Toevoeging van Helioterpen®Film zorgt voor een beter, veiliger en duurzamer effect:

1. De uitvloeier zorgt voor een betere hechting van contactfungiciden aan het plantoppervlak. Op deze manier wordt de regenvastheid aanzienlijk

    verbeterd.


2. Systemische middelen worden sneller en in grotere hoeveelheden in de plant opgenomen.


3. Vanwege de UV-bescherming is deze uitvloeier bij uitstek geschikt als additief voor gevoelige producten, zoals Bacillus thuringiensis – Lepinox Plus,

    DiPel® DF, Turex®, XenTari®, DELFIN®WG – en Beauveria bassiana – Naturalis®-L, BotaniGard® WP – en Ampelomyces quisqualis – AQ10.

    Bovendien is Helioterpen®Film pH-neutraal.

4. Helioterpen®Film zorgt voor een beter bespuitingsresultaat door:


    • Verhoging van de retentie
    • Behoud van de eigenschappen van de spuitoplossing
    • Optimalisering van de gewenste druppelgrootte
    • Verbetering van de kwaliteit van de spuitnevel
    • Tot 50% driftbeperking tijdens de bespuiting 
    • Betere regenvastheid na een bespuiting
    • Vertraagt de opdroging van de druppeltjes met als voordeel een gelijkmatige droging
    • Verhoging van de penetratie
    • Schuimonderdrukkende werking
5. Helioterpen®Film is veilig voor het gewas, geeft geen groeiremming en zorgt eveneens voor

    een betere plantweerbaarheid
6. Helioterpen®Film is redelijk veilig voor natuurlijke vijanden, hommels en bijen
7. Het is zeer goed mengbaar met de gebruikelijke fungiciden en insecticiden

dreamstime_xxl_53940970_bell peppers.jpg
dreamstime_25493559small.png
pic4.png

Dennenhars is de basis van Helioterpen®Film

Toelating:
Helioterpen®Film heeft als bestanddeel 910 g/l terpeenoligomeren en is geformuleerd in een emulsieconcentraat (EC)

Het toelatingsnummer is: 15130 N

Wettelijk kader:

Helioterpen®Film is een toevoegingsstof van plantaardige oorsprong bedoeld om de werking van fungiciden en insecticiden te verbeteren.

Helioterpen®Film mag worden toegepast in de glastuinbouw, groente- en sierteelt, akkerbouw, boomkwekerij, op sierbomen- en struiken en moestuingewassen in de vollegrond. Product bestemd voor professioneel gebruik. Er is geen MRL (Maximale Residu Limiet) vastgesteld voor terpeenhoudende oligomeren. Neem wel de minimumtermijn voor de oogst in acht voor de schimmel- en insectendoders waarbij Helioterpen®Film gebruikt wordt, zodat het niveau van de reststoffen in de geoogste delen overeenkomt met de geldende MRL.

Aanbevolen doseringen:
Helioterpen®Film in mengsels van insecticiden, fungiciden en bladmeststoffen, uitgaande van
1000 l water per hectare. 

• Dosering in hoge gewassen: 100 ml/ 100 l water


• Dosering in lage gewassen: 150 ml/ 100 l water

 

Indien er geen ervaring is met het middel, is het altijd raadzaam om eerst een
proefbehandeling uit te voeren


Bereiding van een tankmix:

• Giet eerst een deel van het water in de tank

• Giet vervolgens de gewenste dosering van Helioterpen®Film in het spuitvat
• Voeg  het insecten- of schimmel parasitaire middel, de fungicide of het insecticide toe

• Vul daarna de tank af met het restant van de juiste hoeveelheid water.

 

Praktijkervaring: 

Er is praktijkervaring met Helioterpenl®Film toegepast als uitvloeier in diverse teelten, zowel
buiten als onder glas.

• Bij groenten onder glas is er ervaring in komkommer, tomaat en paprika.

• Bij sierteelt onder glas is er ervaring in: chrysant, gerbera, roos, hortensia en diverse potplanten.

• In de boomkwekerij is er ervaring met gewassen binnen en buiten.

•In het buitenland is ervaring opgedaan tegen meeldauw in de druiventeelt en tegen bladvlekkenziekte in de graanteelt.

• Bij de plagen is er ervaring met bladluis en wittevlieg en bij ziekten met meeldauw en Botrytis.

tomaat_Doorn.jpg
download.jpg
dreamstime_110570396small.png
pine.jpg

Helioterpen®Film is geen biocide middel maar een toevoegingsstof aan een biocide middel.
 In het buitenland is ervaring opgedaan in de druiven teelt tegen meeldauw en in granen tegen bladvlekken ziekte. Plagen: Bladluis, Wittevlieg,
Ziekte: Meeldauw, Botrytis Praktijkproeven met Helioterpen®Film

pic6.jpg
pic7.jpg

Effect op gewone luis in hedera na de toepassing van een selectief middel in combinatie met Helioterpen®Film

pic8.jpg
pic9.jpg

De toevoeging van Helioterpen®Film aan een insecticide tegen luis en wittevlieg adulten verhoogt de effectiviteit tot 90%. Zonder toevoeging zou de effectiviteit 50-70% zijn geweest

pic10.jpg
pic11.jpg

Helioterpen®Film is een goede toevoeging bij fungiciden dankzij de uitvloeiende werking en de opname van het middel in de waslaag. De Helioterpen®Film heeft een goede eigenschap dat de vloeisto
 

pic12.png
pic13.png
pic13.jpg
pic5.png

Verschil in slijtage bij een keramische en roestvast stalen spuitdop. Kies voor de juiste dop en afgifte zich goed hecht op de Botrytis of meeldauw spore

Handige tips voor de bespuiting:

* Neem de gouden regel in acht om een proefbespuiting uit te voeren, wanneer er nog geen ervaring is met het middel of combinatie van middelen

* Check tijdens en na het spuiten de bladbedekking met een fluorescerend poeder


* Kijk waar de plaaginsecten zitten. Plaaginsecten zitten vaak aan de onderzijde van het gewas


* Kies voor de juiste spuitdop. Neem voor een goede nevel een Venturi dop met een waterafgifte van 1 tot 3 liter.

 

Controleer de doppen twee maal per jaar


* Kies altijd voor een keramische kern. Deze geeft veel minder slijtage, voorkomt drift en geeft een egaal spuitbeeld


* Controleer de stand van de spuitdoppen


* Voer de bespuiting uit met een vaste rij- of loopsnelheid


* Kies voor het juiste watervolume 


* Zorg dat de water temperatuur gelijk is aan de omgevingstemperatuur 


* Check voor alle zekerheid ook de pH van de tankmix. Deze waarde ligt bij voorkeur tussen 5,0 en 6,0

dreamstime_SMALL_56787532.jpg
Helioterpen Film NL - Untitled Page.jpeg
cucumber (2).jpg