Feromoonverwarring tegen tomatenmineermot (Tuta absoluta)

Wat is Isonet-T®?

Isonet-T® is een feromonendispenser met reservoir die bestaat uit twee bruinrode polymeerbuisjes, waarvan er een is gevuld met het Tuta absoluta-feromoonmengsel [(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl-acetaat en (E,Z,)-3,8-tetradecadien-1-yl-acetaat], en in het andere bevindt zich een alumunium draad waarmee het ophangen in de kas makkelijk wordt gemaakt.

Hoe werkt Isonet-T®?
Wanneer Isonet-T® in de kas wordt geïmplementeerd, komen er feromenen vrij in de omgeving. Dit gebeurt door een aantal dispensers te plaatsen, die het actieve ingrediënt continu verspreiden. De verspreiding is gebaseerd op fysisch-chemische principes en is gerelateerd aan de intrinsieke polymeereigenschappen van de dispenser, de microcapillairen wanddikte, de gemiddelde temperatuur en de luchtbewegingen in de kas. De Isonet-T® dispenser is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor een langdurige afgifte van Tuta absoluta-feromonen, ook bij een variabele temperatuur en windsnelheid.

Door de verspreiding van het feromoon in de kas, is het voor de mannetjes niet meer mogelijk het spoor van de vrouwtjes te volgen en ze te vinden om te paren. Wanneer de druk van Tuta hoog is in de kas, bestaat de kans op paring wel door meer toevallige ontmoetingen.

Toelatingsnummer Isonet-T®:  15564 N (W1)        klik hier voor het etiket.                                Isonet-T staat op de inputlijst van SKAL

Paringsverstoring is gebaseerd op het gebruik van een feromoon. Feromonen zijn chemische lokstoffen die worden uitgescheiden door vrouwtjes om over een lange afstand mannetjes aan te trekken om te paren. Paringsverstoring wordt bereikt door feromoonconcentraties in de omgeving te brengen, waardoor de lokstoffen van de vrouwtjesdieren niet meer worden waargenomen en de mannetjes de vrouwtjes niet meer kunnen lokaliseren. Door deze methode wordt het paren voorkomen of vertraagd, waardoor er minder schadelijke organismen ontstaan en ook de schade aan de gewassen afneemt. Paringsverstoring moet niet worden beschouwd als zelfstandige strategie in plaats van chemische methoden. Wel kan het dienen als een basismiddel binnen het insectenbestrijdingsprogramma, waarbij de toepassing afhankelijk is van verschillende factoren, zoals ten eerste de dichtheid van de populatie schadelijke organismes. Kassen met Tuta absoluta met een lage populatiedichtheid kunnen baat hebben bij enkel de inzet van paringsverstoring. Wanneer er sprake is van een gemiddelde tot hoge populatiedichtheid kan worden gekozen voor paringsverstoring in combinatie met insecticides.

Toepassing en werkingsduur Isonet-T®:
1000 dispensers/ha (100 dispensers/1000 m2)
 Verwachte werkingsduur:
110-120 dagen in lente-zomer
150-160 dagen in herfst-winter

Voordelen van Isonet® T

· Onschadelijk voor bestuivend en biologische vijanden

· Toegestaan in de biologische teelt

· Geen Maximale Residu Limiet (MRL)

· Geen oogstwachttijd

· Kan worden gebruikt in combinatie met biologische en chemische bestrijdingsmethoden

Toepassing Isonet-T®

  • Breng de dispensers een paar dagen voor het planten van de tomaten aan door ze voorzichtig rond de steundraden in de kas te draaien; draai ze niet te strak aan

  • Wacht niet met ophangen tot de druk van Tuta absoluta is toegenomen, werking kan anders niet worden gegarandeerd

  • Draai de dispensers over de gehele lengte om kabels, draden of leidingen

  • Verdeel de dispensers gelijkmatig in de kas

  • Plaats extra dispensers langs de randen en aan het begin/einde van de rijen

  • Controleer de hygiënische omstandigheden van de zaailingen die van de kwekerij afkomen en gebruik, indien nodig, direct na het verplanten een insecticidespray om de aanwezigheid van schadelijke organismes te verminderen

  • Plan een of twee toepassingen van Isonet-T® in, afhankelijk van de periode waarin de tomaten worden geplant (winter of zomer) en de duur van de teeltcyclus

  • Sluit de kas af om te voorkomen dat bevruchte vrouwtjes de kas in kunnen komen

  • Controleer periodiek het plaagniveau op bladeren en vruchten om vast te stellen of een aanvullende bestrijdingsmethode noodzakelijk is

  • Vernietig oogstresten en verwijder wilde nachtschadeplanten die in de directe omgeving van de kas groeien