1/3

Naturalis-L®, biologisch middel tegen witte vlieg, trips en spintmijt. (secundaire werking aangetoond op tomatengalmijt)


Het werkingsmechanisme van Naturalis-L® maakt het een perfecte middel voor de bestrijding van witte vlieg, mijten en trips op groenten, fruit en sierplanten.

Naturalis-L® een bio-insecticide gebaseerd op de schimmel Beauveria bassiana (stam ATCC 74040). In vergelijking met veel andere stammen van Beauveria, infecteert Naturalis-L® een breed scala van economisch schadelijke insecten

 

De plantaardige olie dispersie formulering van Naturalis-L® heeft een lange houdbaarheid, is gemakkelijk te gebruiken en geeft uitstekende werking in reële omstandigheden. Naturalis-L® kan met succes worden gebruikt in zowel de biologische teelt als de geïntegreerde bestrijding, vooral als een vermindering van residuen en aantal traditionele chemische bespuitingen gewenst is.

Naturalis-L® staat op de inputlijst van SKAL voor toepassing in biologische teelten.

Uit onderzoek blijkt dat 0,5 mm rondom het blad een ideale luchtvochtigheid voor sporulatie is, zodateen schimmel zoals in Naturalis-L optimaal werkt in vele omstandigheden. Toch adviseren wij om in de avond te spuiten voor het beste resultaat.

Naturalis-L® bevat geen chemische residuen en er is geen oogst interval, zodat het kan worden toegepast tot in de oogst van het gewas.

Naturalis-L® is zowel een insecticide als miticide, is perfect in gewasbescherming programma’s gericht op het minimaliseren van het risico van resistentie tegen conventionele insecticiden.

Bovendien is Naturalis-L® verenigbaar met natuurlijke vijanden en het is niet giftig voor bijen en bestuivers. De advieshoeveelheid per bespuiting met Naturalis-L® is 1,2 tot 1,5 liter per hectare.

Welke temperaturen zijn optimaal voor een bespuiting?

Er zijn veel studies uitgevoerd om de specifieke stam (Beauveria bassiana) van Naturalis-L® te analyseren onder verschillende omstandigheden. Deze studies tonen aan dat het temperatuur- bereik waarbij de schimmel actief is tussen 10°C en 37°C ligt.

De optimale temperatuur ligt tussen de 20°C en 27°C. Bij hoge temperaturen gaat de levenscyclus van het insect sneller en wordt de timing van de bespuiting kritischer.

27°to 35°
20°to 27°
10°to 20°

Naturalis-L® bevat een van nature in de bodem voorkomende schimmel, Beauveria bassiana. Deze schimmel wordt geactiveerd wanneer het in contact komt met het insect en groeit direct door cuticula. Vervolgens vermenigvuldigt het zich binnen het lichaam van de gastheer, wat de dood veroorzaakt.

Witte vlieg (toelating Nederland en Belgie)
Naturalis-L® heeft activiteit tegen de kaswittevlieg

(Trialeurodes vaporariorum), tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) en kamperfoelie witte vlieg (Aleyrodes lonicerae).

 

Naturalis-L® kan de witte vlieg infecteren in alle ontwikkelingsstadia. In geval van een hoge besmetting is het het

beste om uw spuitprogramma te starten met een eerste toepassing van een knock-down insecticide gevolgd door

twee of drie toepassingen van Naturalis-L®. In het geval van lage aanwezigheid van de plaag, kunnen bespuitingen

worden gedaan met langere intervallen. Dankzij de selectiviteit, Naturalis-L® kan in combinatie met natuurlijke vijanden worden toegepast en helpt het om het evenwicht tussen de pest en natuurlijke vijanden te herstellen.

 

Trips (Toelating Belgie)
Alle ontwikkelingsfases van trips zijn vatbaar voor Naturalis-L®. Het is essentieel dat het blad volledig bedekt wordt tijdens het spuiten, inclusief de onderkant van de bladeren, waar de trips doorgaans zitten. Wanaaer trips zich verbergen in bloemen, zijn de toepassingen moeilijker en het resultaat zal minder zijn. Start vroeg met de behandeling en zorg voor een goede dekking voor een optimaal resultaat. Recente studies bij aardbeien hebben aangetoond dat een strategie bestaande uit een eerste toepassing van een knock-down insecticide in de eerste bloeiperiode, gevolgd door 2 tot 3 toepassingen van Naturalis-L® gedurende de bloei periode, net zo effectief is als een uitsluitend chemische behandeling. In België is toelating voor Naturalis-L® tegen trips.

 

Spintmijt / Tomatengalmijt
(Toelating in Nederland is pending) Activiteit is aangetoond tegen spintmijt (Tetranychus cinnabarinus en Aculops lycopersici). Naturalis-L® kan worden gebruikt in combinatie met roofmijten (Phytoseiulus persimilis en Amblyseius spp.) Naturalis -L® is effectief tegen larven en adults, maar ook tegen de eieren. Op dit moment is er nog geen toelating voor het gebruik van Naturalis-L® tegen spinmijt in Nederland en België.

Compatibiliteit met GWB
Naturalis®-L is goed toepasbaar met andere (chemische) gewasbeschermingsmiddelen. In de tankmix kan het zelfs worden gespoten met zwavel en koperhoudende producten.

Voor een volledig overzicht van compatibiliteit, klik hier.

 

Compatibiliteit met natuurlijke vijanden
Naturalis®-L is in tegenstelling tot andere Beauveria stammen erg mild voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Om die reden wordt Naturalis®-L wel namatoden gespoten, zodat die als dragger de active stof bij trips in de bloem kan brengen. Dit verhoogt de effectiviteit van beide middelen.

Voor een overzicht van comptabiliteit met natuurlijke vijanden, klik hier.

Toelatingsnummer Nederland: 13857N

Toelatingsnummer Belgie:        10219P/B